menu

One Stop Service ครบจบทุกเรื่องการประชุมที่ Inventech Systems

                 ผู้ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น”Inventech systems” ในรูปแบบผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนหน้างาน (Physical)  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) และ 2 ระบบรวมกัน (Hybrid) ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกได้เลยว่าจะมาที่งานประชุมหรือเข้าผ่านออนไลน์ ซึ่ง Inventech พร้อมให้บริการ One Stop Service ในทุกๆอย่าง โดยคุณลูกค้านั้นไม่ต้องไปหา Vender หลายๆทีมมาทำงาน เช่น บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ,ถ่ายวีดีโอการประชุม ,ออกแบบและจัดพิมพ์ One Report ,อุปกรณ์สำหรับจัดประชุม ,ที่ปรึกษากฎหมาย ,คอลเซ็นเตอร์สำหรับลูกค้าจัดประชุมออนไลน์ ฯลฯ
Inventech Systems ที่หนึ่งด้านบริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างบริการเสริมที่ อินเวนท์เทคฯ ให้บริการ

Previous slide
Next slide

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Inventech Systems

หรือดูข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกช่องทางคือ Facebook หรือ Instragram


สนใจใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายที่ปรึกษาการขายและบริการลูกค้า

โทร : 02-538-1481 ต่อ 1001-1005

อีเมล์ : sales@inventech.co.th


#InventechSystems #Inventech #INV #InventechService  #SmartDigitalSolitions #อินเวนท์เทคฯ #อินเวนท์เทคซิสเท็มส์ฯ

#AGM #EGM #จัดประชุมผู้ถือหุ้น #จัดประชุมออนไลน์ #จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ #อินเวนท์เทคที่หนึ่งด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บทความเเละข่าวสารเเนะนำ

บริการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพ

บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

Inventech ผู้ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะช่วยให้คุณได้รับการประเมิน AGM Checklist อย่างมีประสิทธิภาพ