menu

IR Smart

บริการงานเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

บริการงานเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (IR Website)
IR Smart : Investor Relations Smart Service

 

บริการใหม่ของอินเวนท์เทคที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ 

ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ไปสู่สังคมของนักลงทุน

 

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ต่างจากเว็บไซต์ทั่วไปอย่างไร?

ความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ
ต้องการความรวดเร็วในการเผยแพร่
เนื้อหาต้องมีมาตรฐานและตรงตามหัวข้อ
ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
เนื้อหาที่เผยแพร่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์ของบริษัท

"สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เหนือชั้นกว่า ด้วยบริการงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) จาก Inventech"

IR Smart ช่วยคุณอย่างไรบ้าง?

ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน ที่จะช่วยให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยเรามีบริการที่ครอบคลุมและดูแลลูกค้าทุกรายด้วยความใส่ใจ เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้อย่างสูงสุด

   จัดทำ Site map

 

  จัดทำ 1st Page (IR Page)

 

  ออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม ทันสมัย และรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์

 

  แก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการ 

          (ข้อมูลบริษัท, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลผู้ถือหุ้น, ข้อมูลราคาหลักทรัพย์, etc…)

 

   ระบบ Auto Feed ข้อมูลของบริษัทแบบ Real time

 

   ระบบหลังบ้านที่ช่วยในการจัดการแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

รับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้

  • ให้คำปรึกษาและแนะนำบริการฟรี
  • ติดต่อ 02-538-1481-82 ต่อ 1023