menu

Inventech Connect

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Inventech Connect ระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างไร้ขีดจำกัด บนระบบประชุมทางไกลที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพร้อมด้วยบริการ One Stop Service แบบครบวงจรอื่นๆอีกมากมายเพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดประชุมยุคดิจิตอล

ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน ทำให้ทุกการจัดประชุมเดินหน้าได้อย่างไร้รอยต่อ

 • แสดงตนผ่านช่องทาง e-Request แบบ Self Service 
 • รองรับการมอบฉันทะกรรมการบริษัท และ E-Proxy ของ TSD
 • รองรับการใช้งานทุก Platform และทุกประเภทอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน
 • รองรับเมนูการใช้งาน 2 ภาษา (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
 • รองรับการสลับบัญชี กรณีมีการใช้งานมากกว่า 1 User
 • รองรับการส่งคำถามทั้งรูปแบบพิมพ์ข้อความ และ Conference
 • ลงคะแนนเสียงและยกเลิกการลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ 
 • การรับชมสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมแบบ Realtime 
 • รองรับการแจ้งเตือนการประชุม หรือแจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นผ่าน SMS
 • รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อจัดทำรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลากหลายบริการให้เลือกสรร

 • บริการเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้งานระบบ (Call Center)
 • บริการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบคำร้อง (Approve)
 • บริการทีมงานในการจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม (Organizer)
 • บริการทีมภาพ แสง สี เสียง แบบครบวงจร (Lighting & Sound)
 • บริการอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
 • บริการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารการประชุม
 • บริการที่ปรึกษากฎหมายในการประชุม
 • บริการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม (MC)

เหตุผลดีๆที่ควรเลือกใช้

 • ระบบรูปแบบ Self Service ที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 • สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆในการดำเนินการ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
 • ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน
 • ช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามหลักเกณฑ์
 • บริการจากทีมงานมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และครบวงจร
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ เพื่อการประชุมที่ดีกว่าเดิม

ตัวอย่างการให้บริการ

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

“ ทางบริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจมาก มีความมืออาชีพทุกส่วนงาน ชื่นชมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี และสรุปคะแนนได้รวดเร็ว รายงานสรุปผลเรียบร้อย ”
บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
“การจัดการระบบลงทะเบียนค่อนข้างดี มี feedback กลับมายังบริษัทว่า Call center ของทาง Inventech ได้อำนวยความสะดวกให้อย่างดีค่ะ ”
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
“ ประทับใจในการให้บริการมากค่ะ เจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ และพร้อมช่วยแก้ปัญหาในทุกกรณีค่ะ หากมีโอกาสหน้าจะขอใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ ”
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการรวมระบบประชุม เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์แล้ว
 • บริการเจ้าหน้าที่เข้าดูสถานที่จัดประชุม 1 ครั้ง (ฟรี)
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือหุ้นและอุปกรณ์ที่ใช้)
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

เริ่มต้นที่ 63,200 บาท/ครั้ง