menu

AGM-iServ

ระบบประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบออฟไลน์ - ไฮบริด

ระบบประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบออฟไลน์ - ไฮบริด

Inventech ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น

โดยใช้ระบบที่ทันสมัย และครอบคลุมทุกเงื่อนไขของการจัดประชุม ภายใต้สโลแกนที่ว่า

 

“รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ตรวจสอบได้”

 

ดำเนินการง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ยกระดับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกเงื่อนไขการประชุม

 • รองรับการลงทะเบียนทุกรูปแบบ
 • รองรับการนำเข้าข้อมูล e-Proxy ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
 • ประมวลผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด และ Mobile Voting
 • จัดการข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 • รองรับการลงทะเบียนออกและกลับเข้าสู่การประชุม
 • รองรับการลงคะแนน One Share One Vote และ Cumulative
 • รองรับการแสดงข้อมูลบัตรเสีย ตามแบบประเมิน AGM Checklist
 • รองรับประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และอื่นๆ
 • รองรับรายงานสรุปผลสำหรับกองทุน และ Custodian โดยเฉพาะ
 • รองรับการออกรายงานมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หลากหลายบริการให้เลือกสรร

 • บริการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารการประชุม
 • บริการที่ปรึกษากฎหมายในการประชุม
 • บริการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม (พิธีกร) 
 • บริการทีมออแกไนซ์ในการจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม
 • บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงเพื่อบันทึกการประชุม 
 • บริการระบบตรวจสอบสิทธิในการรับชมถ่ายทอดสดการประชุม 
 • บริการระบบลงทะเบียนเข้า-ออกพื้นที่การประชุม และระบุเลขที่นั่ง

เหตุผลดีๆที่ควรเลือกใช้

 • ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบได้
 • ช่วยให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามหลักเกณฑ์
 • บริการจากทีมงานมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และครบวงจร
 • ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ เพื่อการประชุมที่ดีกว่าเดิม

ตัวอย่างการให้บริการ

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

“บริการและระบบประชุมดีค่ะ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดประชุม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกระทันหันได้อย่างรวดเร็วทำให้การประชุมราบรื่น ”
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
“โดยรวมพอใจในระบบการใช้งาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ได้ดีมาก มีความสามารถ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถให้คำแนะนำได้ในทุกเรื่อง ”
Slide3
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
“ขอชื่นชมค่ะ ในช่วงสถานการณ์โควิด บริษัทต้องใช้ระบบสตรีมก่อนประชุม 3 วัน พนักงานให้การ Support ดี สามารถช่วยบริษัทแก้ไขปัญหาได้ทัน”
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการรวมระบบประชุม เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ และอุปกรณ์แล้ว
 • บริการเจ้าหน้าที่เข้าดูสถานที่จัดประชุม 1 ครั้ง (ฟรี)
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือหุ้นและอุปกรณ์ที่ใช้)
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

เริ่มต้นที่ 45,200 บาท/ครั้ง