menu

อินเวนท์เทคฯ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกราย
ที่เป็นแรงสนับสนุนให้เรายังคงยืนหยัดเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่ง ในการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี

          ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 300 รายตลอดช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 ที่ผ่านมา  รวมถึงยังเป็นผู้ให้บริการที่บริษัทจดทะเบียน (SET50) ให้ความไว้วางใจใช้บริการมากที่สุดอีกด้วย
ด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเรื่องความโปร่งใส ถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบได้ในการลงทะเบียนและประมวลผลคะแนนเสียง

 

          ทุกความเชื่อมั่นและแรงตอบรับทั้งหมดนี้ เป็นเสมือนแรงผลักดันและเป็นดั่งคำสัญญาที่เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบงานและการให้บริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

 

"ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จของคุณ"

บทความเเละข่าวสารเเนะนำ

อินเวนท์เทคฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยกระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น​

ผ่านไปแล้วกับงาน “4 Smart Digital Solutions” ที่ได้รับความสนใจจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์

Convene และ Inventech Systems จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กรทุกภาคส่วน