menu

อินเวนท์เทคฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยกระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้จัดงานประชุมเพื่อเข้าร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์และสมาคมฯ
โดยงานในครั้งนี้จะมีส่วนในการยกระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในอีกทางหนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเสรีจินตนเสรี อาคาร B ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในงานนี้ทางอินเวนท์เทคฯ ได้ส่งตัวแทน
คือคุณณัฐวัฒน์ ประสพอารยา ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณศิวภัทร์ อนันต์โภคธนากุล ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการขายและการตลาด
เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย

บทความเเละข่าวสารเเนะนำ

ผ่านไปแล้วกับงาน “4 Smart Digital Solutions” ที่ได้รับความสนใจจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์

งานสัมมนา “4 Smart Digital Solutions : ต่อยอดและเติมเต็มเพื่อการประชุมที่ดีกว่าเดิม”

ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง "อินเวนท์เทคฯ" และ "เออร์เบิน ลิฟวิ่งฯ"