menu

คำถามนี้ดีพี่ตอบให้!...e-Signature ทำยังไง ใช้ยังไงได้บ้าง

1. การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายคน สามารถทำในเอกสารเดียวกันได้ไหม

ตอบ : การลงลายมือชื่อหลายบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ เช่น การอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
      ทั้งนี้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดควรใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทและรูปแบบเดียวกัน เพื่อช่วยให้การเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงเจตนา การรักษาความครบถ้วน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. ทำยังไงให้สามารถใช้e-Signature ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย


ตอบ : 1. การใช้สไตลัส (stylus) เขียนลายมือชื่อลงบนหน้าจอและบันทึกไว
วิธีลดความเสี่ยง
– เชื่อมโยงวิธีการที่บุคคลใช้แสดงเจตนากับข้อมูลที่ สำคัญเกี่ยวกับผู้ลงลายมือชื่อ รูปแบบของลายมือชื่อ กระบวนการลงลายมือชื่อ และวันเวลาที่ลงลายมือชื่อ
– เชื่อมโยงวิธีการที่บุคคลใช้แสดงเจตนากับข้อความที่ลง ลายมือชื่ออย่างชัดเจน
– ตรวจสอบกระบวนการลงลายมือชื่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่สอดคล้องกัน

การเก็บหลักฐาน / พยาน

– ข้อมูลและภาพของลายมือชื่อ
– วันเวลาที่ลงลายมือชื่อ
– อัตลักษณ์ของผู้ลงลายมือชื่อ
– วิธีการที่ใช้ยืนยันตัวตน

2. การใช้ระบบงานอัตโนมัติที่มีการยืนยันตัวผู้ใช้งาน + รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่ 1
วิธีลดความเสี่ยง

– ตรวจสอบระบบงานและฟังก์ชันการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
– บันทึกข้อมูลบริบทที่จำเป็นโดยอัตโนมัติหากเป็นไปได้
– มีกระบวนการที่เหมาะสมในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลและการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
– ตั้งค่าหรือควบคุมเอกสารและเนื้อหาไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หลังจากลงลายมือชื่อแล้ว
– มีบันทึกธุรกรรมส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรักษาเป็นหลักฐานของการทำธุรกรรม

การเก็บหลักฐาน / พยาน

– ข้อมูลที่ลงลายมือชื่อ
– ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
– บันทึกเหตุการณ์ (log) ของการยืนยันตัวผู้ใช้งานและการแสดงเจตนาในการลงลายมือชื่อ (เช่น การคลิกปุ่มหรือการทำเครื่องหมายในช่องแสดงการยอมรับ)
– อัตลักษณ์ (identity) ของผู้ลงลายมือชื่อ
– วิธีการที่ใช้ยืนยันตัวตน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

3. หากมีการโต้แย้งเรื่องความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ใครมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือนั้น ?

ตอบ : e-Signature แบบทั่วไป
+ตามมาตรา 9 ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ “ผู้อ้างว่า e-Signature น่าเชื่อถือมีหน้าทิ่พิสูจน์ความน่าเชื่อถือดังกล่าว”
เช่น นางสาวฝนฟ้องนายอ๊อฟ ว่าไม่จ่ายเงินตามสัญญาเงินกู้ แต่นายอ๊อฟโต้แย้งว่า e-Signature แบบ Stylus ดังกล่าวเป็นของปลอม ดังนั้น นางสาวฝน ผู้กล่าวอ้างจึงมีหน้าที่ในการหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าลายมือชื่อของนายอ๊อฟเป็นของจริง
e-Signature แบบเชื่อถือได้
– ตามมาตรา 26 ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“กฎหมายให้ข้อสันนิษฐานว่าเป็นลายมือชื่อที่เชื่อถือได้ หน้าที่พิสูจน์ความน่าเชื่อถือจึงเป็นของผู้โต้แย้งว่าไม่น่าเชื่อถือ”
– เช่น นางสาวฝนฟ้องนายอ๊อฟ ว่าไม่จ่ายเงินตามสัญญาเงินกู้ แต่นายอ๊อฟโต้แย้งว่า Digital Signature ดังกล่าวเป็นของปลอม ดังนั้น นายอ๊อฟ ผู้โต้แย้งต้องหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่า Digital Signature ดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : ETDA

หรือดูข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกช่องทางคือ Facebook หรือ Instragram

สนใจใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายที่ปรึกษาการขายและบริการลูกค้า

โทร : 02-538-1481 ต่อ 1001-1005

อีเมล์ : sales@inventech.co.th

 

#InventechSystems #Inventech #INV #InventechService  #SmartDigitalSolitions #อินเวนท์เทคฯ #อินเวนท์เทคซิสเท็มส์ฯ

#AGM #EGM #จัดประชุมผู้ถือหุ้น #จัดประชุมออนไลน์ #จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ #อินเวนท์เทคที่หนึ่งด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บทความเเละข่าวสารเเนะนำ

บริการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพ

บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

Inventech ผู้ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะช่วยให้คุณได้รับการประเมิน AGM Checklist อย่างมีประสิทธิภาพ