menu

เปิดจองใช้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อินเวนท์เทคฯ พร้อมแล้ว!!ในการเปิดจองใช้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น

 

ประจำปี 2567 ด้วยระบบและบริการที่รองรับการจัดประชุมทุกรูปแบบที่คุณเลือกได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Physical, Online 

 

และ Hybrid ด้วยระบบ ที่มีมาตรฐาน และครอบคลุมทุกฟังก์ชันของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่การลงทะเบียน การประมวลผลนับคะแนน 

 

จนถึงการออกรายงานสรุปผลการประชุม เพื่อจัดส่งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้เรายังมีบริการ One Stop Service แบบครบวงจรอื่นๆ 

 

อีกมากมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของลูกค้า ที่จะช่วยเติมเต็มให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของท่านราบรื่นและ

 

สมบูรณ์ที่สุด ด้วย Solution การจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เหนือกว่า

 

 

คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มจองใช้บริการ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามด้านล่างนี้

 

https://forms.clickup.com/25524617/p/f/rayc9-14502/2XTH1B6Y8L5AAUI282/2567

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Inventech Systems

หรือดูข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกช่องทางคือ Facebook หรือ Instragram


สนใจใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายที่ปรึกษาการขายและบริการลูกค้า

โทร : 02-538-1481 ต่อ 1001-1005

อีเมล์ : sales@inventech.co.th


#InventechSystems #Inventech #INV #InventechService  #SmartDigitalSolitions #อินเวนท์เทคฯ #อินเวนท์เทคซิสเท็มส์ฯ

#AGM #EGM #จัดประชุมผู้ถือหุ้น #จัดประชุมออนไลน์ #จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ #อินเวนท์เทคที่หนึ่งด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บทความเเละข่าวสารเเนะนำ

บริการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพ

บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

Inventech ผู้ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะช่วยให้คุณได้รับการประเมิน AGM Checklist อย่างมีประสิทธิภาพ