menu

ข้อดีของการใช้ Webinar เพื่อประชุมหรือการจัดสัมมนา

การจัดสัมมนาออนไลน์ Webinar ยกระดับงานประชุมขององค์กรแบบมืออาชีพ

ข้อดีของการใช้ Webinar เพื่อประชุมหรือการจัดสัมมนา

Web Based Seminar หรือ Webinar เป็นวิธีการดำเนินงานจัดสัมมนา หรือ การประชุมแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบซอฟแวร์ที่รองรับการดำเนินงานจัดสัมมนาออนไลน์โดยเฉพาะ มีการเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นำเสนอและผู้ฟัง ให้ได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงแบบเรียลไทม์

แท้จริงแล้ว Webinar นั้นได้รับความนิยมใช้ในองค์กรต่างๆ มาหลายปีแล้ว ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ Webinar อยู่ในกระแสความสนใจจากองค์กรต่างๆ อย่างมากในปัจจุบัน และสิ่งนี้เองที่จะทำให้การจัดประชุมหรือการจัดสัมมนาในรูปแบบเดิม จะค่อยๆ เลือนหายไป ในอนาคตเราอาจไม่ค่อยได้เห็นการจัดประชุมที่มีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก เพราะทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้จากทุกสถานที่

 

ข้อดีของการจัดสัมมนาออนไลน์ด้วย Webinar

 1. Webinar จัดสัมมนาโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างไม่จำกัด
  การจัดสรรสถานที่สำหรับจัดงานสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมงานประชุมจำนวนมากๆ ต้องใช้งบประมาณมาก เพราะนอกจากสถานที่จะต้องกว้างใหญ่ มีพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอแล้ว ต้องมีการวางระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย ซึ่งยิ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องเพิ่มระบบความปลอดภัยให้รัดกุมมากขึ้นเท่านั้น

  การใช้ Webinar ช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างง่ายดาย ผู้จัดงานสามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างไม่จำกัดจำนวน โดยไม่ต้องหาเช่าสถานที่ประชุมเพื่อรวมตัว เพราะทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้จากสถานที่ส่วนตัว เพิ่มขีดจำกัดของผู้เข้าร่วมประชุมงานสัมมนาให้มีจำนวนตามความต้องการได้

 2. ยกระดับการจัดสัมมนา เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากขึ้น
  การจัดสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสื่อสารทางเดียว คือผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลจากผู้บรรยายเพื่อเป็นความรู้เพียงด้านเดียว แต่ Webinar สามารถเพิ่มขีดจำกัดของการจัดสัมมนาออนไลน์ ให้ผู้บรรยายสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ เพิ่มปฏิสัมพันธ์ในงานสัมมนาให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน โดยผู้เข้าร่วมประชุม Webinar สามารถเปิดข้อมูลในไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และซักถามทุกประเด็นกับผู้บรรยายได้ทันที

 3. Webinar พาการจัดสัมมนาก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดเรื่องระยะทาง
  การจัดสัมมนาถือเป็นการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ ที่ต้องอาศัยความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะประชุม หลายครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมงานประชุมได้ ด้วยข้อจำกัดด้านระยะทาง แต่การจัดสัมมนาโดยใช้ Webinar จะทำให้ผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้จากทุกสถานที่ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดสัมมนาให้เกิดขึ้นได้ แม้ผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่กันคนละมุมโลกก็ตาม

 4. การส่งคำเชิญ และ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างง่ายดาย
  Webinar มีระบบการส่งคำเชิญในรูปแบบออนไลน์ที่เข้าถึงเป้าหมายได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่สามารถทำได้ง่าย ผู้ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ก่อนงานประชุมจะเริ่มต้นขึ้น และเข้าร่วมงานสัมมนาระหว่างการประชุมได้โดยไม่รบกวนการบรรยาย

  ยิ่งในองค์กรที่ทำการตลาดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา เช่น การลงทะเบียนพร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษ ระบบลงทะเบียนของ Webinar สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างละเอียดแม่นยำ ช่วยให้กิจกรรมการจัดสัมมนาดำเนินไปอย่างไร้อุปสรรคปัญหา

 5. การจัดสัมมนาด้วย Webinar ช่วยประหยัดงบประมาณ
  โดยปกติการจัดสัมมนาในสถานที่ต่างๆ จะต้องมีค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ขีดเขียนต่างๆ ที่เตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการแจกจ่ายหนังสือเกี่ยวกับการประชุม ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดงานจะต้องเตรียมงบประมาณก้อนหนึ่งไว้ และอาจบานปลายได้หากมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้

  การจัดสัมมนาออนไลน์ด้วย Webinar ไม่ต้องเสียค่าเช่าสถานที่ประชุม ไม่ต้องเสียค่าอาหารและของว่าง อีกทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากร ด้วยการจัดทำหนังสือประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเปิดไฟล์เอกสารการประชุมได้จากทุกที่ ลดการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง และยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลได้สะดวก6. Webinar ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงความรู้ได้ดีกว่าการจัดสัมมนาแบบเดิมๆ

การจัดสัมมนาออนไลน์ด้วย Webinar สามารถสื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อที่เป็น Visual Learning ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมข้อมูลต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด เช่น ภาพเคลื่อนไหว, เสียงเพลง, เสียงสัมภาษณ์ต่างๆ เป็นต้น สื่อเหล่านี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีกว่า โดยเฉพาะหากมีการจัดทำ Slide Presentation พร้อมการบรรยายที่มีความน่าสนใจ จะจับผู้ฟังให้อยู่ฟังได้นานขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งการถาม-ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มความน่าสนใจกับให้งานสัมมนาบน Webinar และมีแนวโน้มว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่รับฟังจนสิ้นสุดงานประชุม

นอกจากนี้การจัดสัมมนาด้วย Webinar ยังสามารถบันทึกข้อมูลการประชุมได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน เพื่อเก็บไว้เป็นสื่อความรู้ให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม Webinar ให้ติดตามข้อมูลได้อย่างเท่าทันอีกด้วย

หากองค์กรที่สนใจจัดสัมมนาออนไลน์ Webinar สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดงานสัมมนา INVENTECH ผู้ให้บริการจัดประชุมงานสัมมนา ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุม AGM รับจัดงานประชุมออนไลน์ Webinar แบบครบวงจร เราดูแลครบถ้วนทุกกระบวนการจัดงานประชุม ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นวางแผนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานประชุม วางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม ไปจนถึงส่งรายงานสรุปการประชุมจัดสัมมนา ให้ผู้จัดงานสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้

ภายใต้ระบบซอฟแวร์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน INVENTECH ให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประชุม AGM จัดงานสัมมนาอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์กำหนดที่เกี่ยวข้อง หมดกังวลกับเงื่อนไขต่างๆ เพราะเราดูแลให้ครบทุกมิติ มั่นใจในผลงานบริการ ดำเนินการประชุมได้อย่างราบรื่น ด้วยงานบริการที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมืออาชีพมาเป็นอันดับหนึ่งจาก INVENTECH เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรบริษัทของคุณได้อย่างไร้ที่ติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
การจัดสัมมนา ประชุมผู้ถือหุ้น บริการ IR Smart จาก Inventech Systems

Tel : 02-538-1481, 02-538-1482
Email : sales@inventech.co.th, info@inventech.co.th
Facebook : www.facebook.com/InventechSystemsService