menu

IR Website ช่องทางการสื่อสารนักลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

ทำความรู้จัก IR Website พื้นที่สำคัญของทุกองค์กรบริษัทจดทะเบียน เพื่อการเข้าถึงของนักลงทุน

IR Website ช่องทางการสื่อสารนักลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Investor Relations (IR) ผู้กุมข้อมูลของบริษัทมหาชน มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อองค์กรบริษัท เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างบุคคลภายนอกและบริษัท

ทุกบริษัทจดทะเบียนต้องมีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารและแสดงศักยภาพขององค์กรบริษัทในเชิงลึก นักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่เผยแพร่เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทรับทราบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, นักวิเคราะห์หุ้น, คู่ค้าทางธุรกิจ, สื่อมวลชน และหน่วยงานกำกับดูแล การที่นักลงทุนจะสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท และตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของบริษัทได้ ก็มาจากการผลักดันของนักลงทุนสัมพันธ์นี่เอง


ทำความรู้จัก IR Website พื้นที่สำคัญของทุกองค์กรบริษัทจดทะเบียน

IR Website หรือ Investor Relations Website พื้นที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรบริษัท ซึ่งจะต้องมีการอัพเดตและคอยรายงานข้อมูลการดำเนินงานของธุรกิจให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและสาธารณชน เช่น ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน, ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท, ข้อมูลผู้ถือหุ้น, ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในเชิงบวกของบริษัท, การกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ, วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หรือ CEO, Road Map อนาคตของธุรกิจ และ ผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นต้น

การจัดทำ IR Website ที่มีคุณภาพ การนำใช้กราฟฟิกอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าใจข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย จะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการสื่อสารข้อมูลได้อย่างราบรื่น เพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรบริษัทกับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี


ข้อดีของ IR Website ช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุน ที่บริษัทไม่ควรมองข้าม

 1. IR Website สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท 
  IR Website คือพื้นที่รายงานข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด

 2. IR Website ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงบริษัทได้ทุกที่ทุกเวลา
  IR Website เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรบริษัทอย่างครบถ้วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทสามารถติดตามประกาศสำคัญต่างๆ ได้ในทันที ในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ เพิ่มคุณภาพการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การอัพเดตผลการประกอบการทุกไตรมาส, ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายในบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่าย รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง

 3. IR Website พื้นที่สำหรับการแสดงวิสัยทัศน์ของ CEO
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและนักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นต่อตัวธุรกิจได้ เมื่อมีการสื่อสารอย่างจริงใจกับกลุ่มคนเหล่านั้นโดยตรง องค์กรบริษัทสามารถสร้างความไว้วางใจในความมั่นคงของธุรกิจ โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทผ่านมุมมองของ CEO ซึ่งจะช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีต่อองค์กรบริษัทได้

 4. IR Website ช่องทางเปิดรับความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกสู่ผู้บริหาร
  จัดสรรพื้นที่บน IR Website สำหรับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านทาง IR Website เพื่อให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์นำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ตัดสินใจ และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทต่อไป

 5. IR Website ประหยัดเวลานักลงทุนในการเข้าถึงข้อมูล
  IR Website ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรบริษัทได้เลยในทันที ประหยัดทรัพยากร ลดภาระการจัดส่งเอกสารกระดาษ และลดขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่อาจต้องคอยตอบคำถามซ้ำๆ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททุกคน สามารถรับทราบประกาศจากทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือ IR Website ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทำให้นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทมีเวลาจัดสรรดำเนินกิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Inventech Systems ผู้ให้บริการงานเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อย่างเป็นทางการ ในการให้บริการจัดทำ IR Website เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง บริการ IR Smart จาก Inventech Systems พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์แบบครบวงจร จัดทำเมนูการใช้งานที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หน้าเว็บสวยงาม มีความเป็น Professional แยกข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรบริษัท และส่วนของผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

IR Smart จาก Inventech Systems ออกแบบช่องทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจแบบครบวงจร ครบจบทุกความต้องการในที่เดียว คอยอัพเดตและส่งมอบข้อมูลสำคัญอย่างตรงประเด็น ข้อมูลถูกต้อง กระชับและครบถ้วน ทีมงาน Inventech Systems พัฒนาระบบที่พร้อมอัพเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราเข้าใจดีว่าการให้ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทล่าสุดอย่างครบถ้วน ถูกต้อง คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน

มั่นใจกับความปลอดภัยของ IR Website จากบริการ IR Smart จัดเก็บและปกป้องข้อมูลทั้งหมด ด้วยการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูง Inventech Systems เราคำนึงถึงหลักกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย หรือถูกดัดแปลงให้มีความเสียหายต่อองค์กรบริษัท พร้อมการออกแบบหน้า IR Website ให้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์, แท็ปเล็ต และสมาร์ทโฟน

บริการ IR Smart ควบคุมดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Inventech Systems พร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทันทีที่พบปัญหา ตอบโจทย์การบริหารงานอย่างมืออาชีพขององค์กรบริษัทคุณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทจดทะเบียน ในการเปิดเผยข้อมูล 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ IR Website ir service

บริการ IR Smart จาก Inventech Systems

Tel : 02-538-1481, 02-538-1482
Email : sales@inventech.co.th, info@inventech.co.th
Facebook : www.facebook.com/InventechSystemsService