menu

เทรนด์ของงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตที่น่าจับตามอง

การดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์แนวใหม่ ใกล้ชิดกับนักลงทุนมากกว่าที่เคย

เทรนด์ของงานนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรบริษัท การดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่เพียงเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนอย่างตรงไปตรงมา และถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น แต่งานนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีกระบวนการที่สำคัญอีกประการคือ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากนักลงทุนหรือผู้มีประสบการณ์โดยตรง และสามารถสะท้อนมูลค่าของบริษัทได้อย่างแท้จริง

การดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างไร

นักลงทุนสัมพันธ์จะมุ่งเน้นใช้การสื่อสารข้อมูลของบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุน และบุคคลภายนอก เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบุคคลภายนอกกับบริษัทจดทะเบียน โดยจะสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เพื่อนำความคิดเห็นภายนอกบริษัทนำกลับมาสะท้อนให้กับผู้บริหารได้รับรู้ ซึ่งมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของบริษัท การกำหนดทิศทางการสื่อสาร สำหรับการสื่อสารอย่างสมบูรณ์แบบ

งานนักลงทุนสัมพันธ์แต่เดิมจะถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบการสอบถามทางโทรศัพท์ หรือพบปะซึ่งหน้าเท่านั้น ซึ่งเป็นการเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่ค่อนข้างจำกัด ในสมัยปัจจุบัน พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไป ผู้คนพาตัวเองเข้าสู่แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานโทรศัพท์อีกต่อไป ทำให้นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนอย่างได้ผล และเข้าใจถึงความต้องการลงนักลงทุนอย่างแท้จริง

 

เทรนด์งานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตที่น่าจับตามอง

 1. กลยุทธ์เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน กางแผนธุรกิจ ย้ำความเชื่อมั่น
  ในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือแทบจะตลอดเวลา การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา บริษัทสามารถเปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน โดยไม่ต้องใช้สถานที่จริงในการรวมตัวเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป แต่เป็นแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่นักลงทุนสัมพันธ์สามารถใช้พื้นที่ในการสะท้อนศักยภาพของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และแสดงข้อมูลบริษัทที่นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย

   

  เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลบริษัทได้อย่างครบถ้วน รวดเร็วครอบคลุมทุกข้อมูลภายในหน้าเดียว มีพื้นที่ในการนำเสนอศักยภาพการเติบโตของบริษัท นำเสนอแผนธุรกิจ และตอกย้ำความสำเร็จขององค์กรให้แก่นักลงทุน ในทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทผ่านเว็บไซต์ สิ่งสำคัญคือการสื่อสารข้อมูลที่เป็นความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนโดยตรงถึงอนาคตของบริษัท

   

 2. การสื่อสารรูปแบบใหม่กับนักลงทุน ใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิม
  จากรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาวิธีการดำเนินงาน หันมาเลือกใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แทรกซึมพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น เพื่อการติดต่อสื่อสารโดยตรงอย่างได้ผล

   

  ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารกับนักลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน Line Official Account ที่คนไทยคุ้นเคยและใช้งานกันอยู่ทุกวันเป็นประจำ พร้อมให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบ Chatbot ที่มีการป้อนข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน หรือการฝากคำถามผ่านทางเว็บไซต์ การเลือกรับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการรับประกันว่านักลงทุนทุกคนจะได้รับข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยอย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา เอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนได้อย่างเต็มที่

   

  อีกทั้งการสื่อสารกับนักลงทุนโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม ยังช่วยลดขั้นตอนของการสื่อสารซ้ำซ้อน อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่ต้องการสื่อสารกับบริษัทได้อย่างครอบคลุม ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างบุคคลภายนอกกับบริษัทได้มากขึ้นกว่าที่เคย

   

 3. การระดมทุน
  ในขณะเดียวกันงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังสามารถสร้างงานอีเว้นท์การระดมทุนได้ โดยสามารถสร้างพื้นฐานความน่าเชื่อถือของบริษัท เพื่อสื่อสารข้อมูลของบริษัทอย่างแท้จริง สร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และอนาคตของการทำธุรกิจ จนสามารถเป็นเป้าหมายของกองทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่สนใจมาร่วมลงทุนกับบริษัท รวมถึงงานนักลงทุนสัมพันธ์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีในการระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ

เราจะเห็นว่าเทรนด์งานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว และรอคอยที่จะเข้าสู่โลกของระบบ Cloud ที่มีความเสถียรสูงมากกว่าในอนาคตอันใกล้นี้

 

ใจความสำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์คือ ‘การติดต่อสื่อสาร’ ดังนั้นด้วยวิธีติดต่อสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ จะทำให้นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมา

 

สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ด้วยรายละเอียดข้อมูลบริษัทที่มีความถูกต้องครบถ้วน ด้วย IR Smart จาก Inventech Systems บริการงานเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ครอบคลุมทุกงานนักลงทุนสัมพันธ์ภายในที่เดียว ออกแบบเว็บไซต์บริษัทจดทะเบียนด้วยดีไซน์ทันสมัย เรียบง่ายสบายตา สวยงาม นักลงทุนติดตามทุกข้อมูลได้อย่างเข้าใจง่าย และรองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ ข้อมูลภายในเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เสมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ที่รอต้อนรับนักลงทุนได้ทุกเวลา ทำให้บริษัทมีพื้นที่ในการแสดงวิสัยทัศน์ เผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ แสดงภาพรวมในเชิงบวกของธุรกิจ เป้าหมายของบริษัท การดำเนินงานของบริษัทที่กำลังจะมาถึงในอนาคต ตลอดจนการแสดงทัศนวิสัยต่อการเตรียมพร้อมรับมือของบริษัทเมื่อเกิดภาวะวิกฤต เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นในตัวธุรกิจที่มีต่อผู้ถือหุ้น

 

สัมผัสประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพที่เหนือชั้นกว่ากับ Inventech Systems ผู้ให้บริการระบบงานซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตอบโจทย์งานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อการเผื่อแพร่ข้อมูลสู่สังคมการลงทุน เพื่อธุรกิจที่แข็งแกร่งของคุณอย่างครบทุกมิติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดการเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

Tel : 02-538-1481, 02-538-1482
Email : sales@inventech.co.th, info@inventech.co.th
Facebook : www.facebook.com/InventechSystemsService