menu

ยกระดับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทันสมัย ตอบโจทย์ธุรกิจยุค 2024

วิธียกระดับการประชุมผู้ถือหุ้นให้เกิดความทันสมัย ต้องใช้บริการจากมืออาชีพ

ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทันสมัย ตอบโจทย์ธุรกิจยุค 2024

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจมีโอกาสเกิดความสำเร็จมากขึ้น ด้วยจุดประสงค์สำคัญต้องการให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสถานะเปรียบได้กับเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งมีสิทธิ์ได้นำเสนอแนวคิด วิธีแก้ปัญหา กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ มีส่วนร่วมกับการตัดสินใจนโยบายองค์กรในเรื่องสำคัญเพื่อยึดเป็นหลักปฏิบัติให้สอดคล้องและเข้าใจตรงกันทั้งหมด ธุรกิจก็สามารถเดินหน้าตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้การนำเอาเทคโนโลยี วิธีการ หรือระบบจัดการประชุมที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมย่อมตอบโจทย์ธุรกิจยุค 2024 ได้เป็นอย่างดี

 

รู้จักกับรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้น

ปกติแล้วการประชุมผู้ถือหุ้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการลงมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

 

 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting ประชุม AGM )
  เป็นการประชุมภาคบังคับที่ต้องดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี และมีข้อกำหนดไม่เกิน 4 เดือน นับตั้งแต่วันครบกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาชน ตัวอย่างเช่น หากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบริษัทคือ วันที่ 31 ตุลาคม ทุกปี ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จะต้องมีการจัดประชุมนี้เกิดขึ้น

 2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary Annual General Meeting ประชุม EGM)
  การประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบนี้จะดำเนินการได้ตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเสนอวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา วางแผน และตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องเร่งด่วน ธุรกิจก็จะสามารถดำเนินการได้ตามนโยบายองค์กรที่กำหนดในการประชุมดังกล่าว
 

เทคนิคยกระดับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยยุคปี 2024

ในยุค 2024 ที่ทุกสิ่งรอบตัวก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลแทบทั้งหมด การประชุมผู้ถือหุ้นเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจทั้งเรื่องของความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น การได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องแม่นยำ ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเทคนิคที่อยากแนะนำคือ การเลือกใช้บริการกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะช่วยให้งานประชุมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ถูกต้องตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


ซึ่งผู้ให้บริการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมืออาชีพในเมืองไทยตอนนี้ต้องขอแนะนำ “Inventech Systems” ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านระบบประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร เปลี่ยนรูปแบบการประชุมเดิม ๆ สู่วิถีใหม่ให้สอดคล้องกับโลกดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการประชุม AGM หรือ EGM รองรับบริษัทจดทะเบียนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีบริการที่น่าสนใจดังนี้

 1. ระบบประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบออฟไลน์ (AGM-iServ)
  ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบลงทะเบียนและนับคะแนนที่มีมาตรฐาน พร้อมบริการอย่างครบครัน ตั้งแต่การลงทะเบียนหน้างาน การนำเข้าข้อมูล e-Proxy การนับคะแนนที่โปร่งใส ด้วยระบบบาร์โค้ดที่ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ตรวจสอบได้ การออกรายงานการสรุปผลต่างๆ รวมถึงบริการ One Stop Service ครบวงจรอีกมากมายทั้งการออกแบบ จัดพิมพ์เอกสาร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และพร้อมอำนวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มจนจบการประชุม

 2. ระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
  เป็นการยกระดับการประชุมผู้ถือหุ้นจากรูปแบบออฟไลน์สู่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยระบบ Conference ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล อีกทั้งได้รับการรับรองจาก ETDA หน่วยงานที่เป็นตัวกลางในการตรวจสอบ ที่มีความน่าเชื่อถือ ที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Inventech Connect จะถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Inventech Connect มีฟังก์ชันที่เป็นหัวใจหลักในการจัดประชุมออนไลน์ ที่รองรับการแสดงตัวตน ยืนยันตัวตนเข้าประชุม การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง การลงคะแนนเสียง การสอบถามคำถามในที่ประชุม และรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงบริการอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการจัดประชุม

และเพื่อเป็นการยกระดับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ไร้ข้อจำกัดอย่างแท้จริง Inventech Systems ยังมีบริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบผสมผสาน หรือ Hybrid ที่ได้รวมการประชุมรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดประชุมยุคดิจิทัลอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

Tel : 02-538-1481, 02-538-1482
Email : sales@inventech.co.th, info@inventech.co.th
Facebook : www.facebook.com/InventechSystemsService