menu

นวัตกรรมใหม่กับการประชุมผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

รู้จักกับ 2 นวัตกรรมการประชุมผู้ถือหุ้นแบบออฟไลน์และออนไลน์จาก Inventech Systems

นวัตกรรมใหม่กับการประชุมผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นเวทีการแสดงออกที่สำคัญ ที่ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการไตร่ตรองและใช้สิทธิของตนเองในการกำหนดทิศทางของบริษัทให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนั้น ก็ได้ส่งผลให้การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การประชุมในรูปแบบออฟไลน์ ที่จะถูกจัดขึ้นภายในสถานที่ที่กำหนดอีกต่อไป แต่การประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถเกิดขึ้นแบบเสมือนจริงได้จากทุกที่ทุกเวลาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยกำหนดนิยามใหม่ให้กับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะ

 

ในบทความนี้ Inventech Systems จะขอพาทุกท่านไปร่วมสำรวจนวัตกรรมใหม่ของการประชุมผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการจัดประชุม อีกทั้งยังถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนอกจากจะช่วยให้การประชุมผู้ถือหุ้นราบรื่นในทุกสถานการณ์แล้ว ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

 

ทำความรู้จักกับ AGM-iServ ระบบประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบออฟไลน์

AGM-iServ เป็นระบบการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยยกระดับการประชุมผู้ถือหุ้น และตอบสนองต่อทุกความต้องการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครอบคลุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้น AGM-iServ มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์กับทุกเงื่อนไขของการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่รองรับการลงทะเบียนทุกรูปแบบ ทั้งมาด้วยตนเอง มอบฉันทะ และการนำเข้าข้อมูล e-Proxy ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) การลงคะแนนเสียงที่รองรับทั้งรูปแบบ One Share One Vote และ Cumulative,การประมวลผลคะแนนที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ด้วยระบบบาร์โค้ด และ Mobile Voting ตลอดจนการออกรายงานสรุปผลการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง รายงานมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายงานสรุปผลสำหรับกองทุนCustodian รวมไปถึงการออกรายงานสรุปต่างๆหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้อย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยให้เลขานุการบริษัทสามารถนำข้อมูลมาจัดทำรายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทันที

 

ทำความรู้จักกับ Inventech Connect ระบบประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบออนไลน์

Inventech Connect เป็นระบบประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบออนไลน์ ที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การประชุมผู้ถือหุ้นแบบทางไกลเกิดขึ้นได้อย่างไร้รอยต่อ Inventech Connect ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (self-assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือ ETDA แล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่า

 

Inventech Connect เป็นระบบที่มีมาตรฐานระดับสากล ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมาพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการยื่นคำร้องเพื่อแสดงตนขอเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง e-Request ที่ผู้ร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ปลอดภัยผ่านการยืนยันตัวตนที่ได้มาตรฐานด้วย Username, Password หรือ OTP, อีกทั้งยังสามารถดำเนินการตามสิทธิในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน เช่น การส่งคำถามหรือแสดงความเห็นในที่ประชุมด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความแชท หรือ การสอบถามผ่านภาพและเสียง VDO Conference ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสมือนอยู่ ณ สถานที่เดียวกันอีกทั้งยังรองรับการลงคะแนนเสียงและยกเลิกการลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ, นอกจากนี้ระบบยังถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน พร้อมทั้งรองรับการใช้งานได้ทุกประเภทอุปกรณ์ นอกจากการใช้งานตามฟังก์ชันมาตรฐานแล้ว Inventech Systems ยังมีบริการเสริมต่างๆมากมายให้เลือกใช้บริการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นบริการเจ้าหน้าที่ Call Center ที่คอยตอบคำถามและให้คำแนะนำในการใช้งานระบบ บริการทีมภาพ แสง สี เสียง (Lighting & Sound) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการจัดประชุม เพื่อช่วยยกระดับให้การประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบออนไลน์เป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด

 

นอกเหนือไปจากการให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2แบบที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น Inventech Systems ยังมีบริการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด(Hybrid) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการประชุมรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกออกแบบและวางแผนการประชุมผู้ถือหุ้นได้หลากหลายตามความต้องการมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเข้าถึงการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างยืดหยุ่นและตอบโจทย์กับความต้องการมากที่สุด

Inventech Systems ไม่ได้มีเพียงแค่บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมาตรฐานเท่านั้น แต่เรายังเป็นผู้ให้บริการ One Stop Service ที่พร้อม ครบ และจบในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นบริการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารการประชุม บริการที่ปรึกษากฎหมาย บริการผู้ดำเนินการประชุม(MC) บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงเพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงบริการเสริมต่างๆอีกมากมายที่พร้อมให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ที่จะช่วยให้ทุกการประชุมผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ที่สุด  

 

สำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาบริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์ หรือไฮบริด ที่เพียบพร้อมด้วยบริการเสริมต่างๆอย่างครบวงจร Inventech Systems เราคือที่หนึ่งของผู้ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นทุกรูปแบบ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นราบรื่น และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

Tel : 02-538-1481, 02-538-1482
Email : sales@inventech.co.th, info@inventech.co.th
Facebook : www.facebook.com/InventechSystemsService