menu

ผลิตภัณฑ์

บริการอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริการ One Stop Service แบบครบวงจรอื่นๆ อีกมากมายที่เลือกสรรได้ตามต้องการ

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยเติมเต็มให้การทำงานของคุณราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย

.

CCMS

ระบบจัดเก็บความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

.

AGM i-Check

ระบบตรวจสอบข้อมูลเพื่อชมการถ่ายทอดสด

.

 

Check Mate Plus

ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกพื้นที่